Con Mosso brick

Leverandørbrugsanvisning

Projektering og planlægning

I forbindelse med opmuringsarbejde anbefales det, at der bruges tekniske hjælpemidler. Det kan bl.a. gøres ved at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekterings- og planlægningsfasen.

Ved projektering skal der ved brug af mursten tages hensyn til, at:

 • adgangs- og transportveje samt oplagspladser er etableret og dimensioneret til håndtering af mursten.
 • der etableres friarealer i og uden for bygningen, så mursten kan placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til brugsstedet og i forhold til adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler.
 • der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, for håndtering af mursten.
 • opmuring udføres, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, under skulderhøjde og over knæhøjde – f.eks. ved opmuring ved murhøjder over 2,5 m.
   

Entreprenøren

Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelæggesbåde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at:

 • der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.
 • de ansatte instrueres i brugen af de tekniske hjælpemidler.
 • der er brugsanvisninger for de tekniske hjælpemidler.
   

Transport af mursten med kran, truck, hejs og teleskoplæsser

Hvis transport af mursten med en samlet vægt på over 200 kg foregår på et underlag der er ujævnt eller stigende skal der anvendes mekanisk drevne hjælpemidler, alternativt skal byrdevægten reduceres.

Tunge manuelle løft bør om muligt undgås. Der anbefales derfor løft af mursten og tegloverliggere direkte fra oplagsplads til arbejdsstedet med kran, truck, hejs, teleskoplæsser eller andre tekniske hjælpemidler - afhængig af byggepladsen.

Når murstenshoveder transporteres til brugsstedet ved hjælp af en kran, anvendes stenskjolde, stenstole eller stenkurve.

 

Manuel transport af mursten

Når transporten nødvendigvis må foregå manuelt ved hjælp af en stenvogn, er det vigtigt, at oplagspladsen ligger tæt på brugsstedet. Transportvejen mellem oplagringsplads til byggehejs skal være plan og stabil på de steder, hvor der skal transporteres materialer ved hjælp af manuelle transportmetoder som f. eks. trillebøre og stenvogne.


Ved manuel håndtering af murstenshoveder skal der anvendes en stenvogn, der er udformet, så den er mindst muligt belastende at håndtere. Der bør om muligt anvendes el-drevne eller motordrevne stenvogne samt minilæssere på byggepladsen. Har man på stilladset i forbindelse med opmuringsarbejdet murstenshoveder, hvor mere end halvdelen af murstenene er anvendt, og man således på langs af stilladset har behov for at flytte en palle med de resterende f.eks. 40 mursten, kan dette gøres manueltmed en stenvogn.

 

Manuel håndtering af mursten

Ved manuel håndtering af mursten bør der anvendes en stentang, der kan håndtere maximalt 4 mursten ad gangen.

 

Arbejdsplatforme

Med en hydraulisk arbejdsplatform kan man opnå præcis den arbejdshøjde, man ønsker, når man murer. Samtidigt undgås tunge løft af stilladsdele. Det anbefales derfor at anvende hydrauliske arbejdsplatforme, hvor dette er muligt og praktisk.

 

Fundamenter og sokler

Ved opmuring på fundamenter eller sokler skal arbejdet planlægges, så man undgår at arbejde i belastende arbejdsstillinger under knæhøjde i længere tid. Man kan evt. løse problemet ved at undlade opfyldning ved fundamentet eller sokkel, så der kan opmures herfra over knæhøjde.

 

Tildannelse af mursten

Klipning og tildannelse af mursten skal ske med værktøj, som ikke belaster ryg og skuldre. Det anbefales ved mekanisk bearbejdning af murstenene at anvende beskyttelsesbriller samt støvmaske (klasse type P2), f.eks. ved klipning, deling eller skæring af sten. Vådskæring giver mindst støvudvikling.

 

Afgivelse af farlige stoffer

Råmaterialet for fremstilling af tegl er naturligt forekomne lermineraler. Teglmursten er brændt ved høj temperatur, hvorfor mursten ikke afgiver kemikalier, gasser eller farlige stoffer, som kan påvirke omgivelserne i form af indeklima eller udvaskning til jord og grundvand.

 

Murstenshoveder på skamler eller bukke

Murstenshoveder skal ved brug placeres på forhøjede skamler eller bukke som underlag ved arbejdsstedet for at hæve stenpallen. Dette giver mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger, når murstenene skal tages fra pallen over knæhøjde. Skamlerne eller bukkene placeres på stilladset og gøres klar til, at murstenshovederne kan sættes fra på disse, inden murerarbejdet påbegyndes.

Stenpalle inklusiv underlag skal måle mindst 20 cm. Det er vigtigt, at murstenshovederne, sættes så nær det arbejdssted, hvor opmuringsarbejdet skal udføres.

Som alternativ til skamler kan ved arbejde på stilladser bruges stilladser med forskudt stilladsgulv, således at mureren placeres lavere end stilladsdækket. Stenpalle inklusiv underlag skal måle mindst 20 cm.


Vægt på mursten

Beskrivelse
Hulsten
Massiv
Bredsten

Mål i mm (lxbxh)

228 x 108 x 54

228 x 108 x 54

228 x 108 x 54

Vægt i kg pr. stk. *)

1,8

2,3

3,5

Antal pr. palle (stk.)

80

80

80

Antal pr. palle (kg)

149

189

201

Vægt pr. colli (kg)

596

796

804

*) Tolerance +/- 10% i vægt