Female architect looking at technical drawing at construction site

Mange fordele ved Porotherm

10 gode argumenter for at bygge og bo i et hus med Porotherm teglblokke.
 

Værdi

 • Et hus bygget i POROTHERM teglblokke er en investering i fremtiden.
 • Det massive byggemateriale tegl giver højere sikkerhed for den fremtidige værdi af byggeriet.
 • Teglmurværkets kvalitet sikrer en høj gensalgsværdi.
   

Lang levetid

 • Tegl er et af de byggematerialer, der er i besiddelse af den laveste formændring f. eks. ved statisk belastning og varme-/kuldepåvirkning.
 • Teglkonstruktioner har en særlig lang levetid.
 • Byggerier i tegl kræver ikke megen vedligeholdelse.
 • Et hus bygget i POROTHERM teglblokke betyder uforandret kvalitet – hele livet!

 

Varmeisolering

 • Den fine pore- og kapillarstruktur i POROTHERM Teglblokke giver fremragende varmeisolering.
 • Med POROTHERM Teglblokke opfyldes krav til lavenergihuse.
 • Vægge af POROTHERM teglblokke fungerer som et naturligt klimaanlæg.

 

Lydisolering

 • Vægge og lofter af tegl sikrer et roligt hjem uden støjgener hverken udefra eller indefra.
 • Massive ydervægge af tegl har fremragende lydisoleringsværdier på min. 45-55 decibel.

 •  

Brandsikring

 • Tegl brænder ikke – det beskytter således dit hjem.
 • Et bygningsværk af POROTHERM teglblokke er lig med brandsikring. Allerede ved en murbredde på 8 cm kan væggen modstå ild i 1,5 timer.
 • Et massivt teglhus forbedrer chancerne for at slippe uskadet ud og afgiver ingen giftige dampe.

 

Statik

 • POROTHERM Teglblokke giver statisk sikkerhed.
 • Teglkonstruktioner er i besiddelse af fremragende dimensionsstabilitet.

 

Indeklima

 • I et hus opført i POROTHERM Teglblokke er der prima klima hele året.
 • Teglmurværk er diffusionsåbne, hvilket er godt for indeluftfugtigheden. Resultatet er et behageligt indeklima.
 • Vægge af POROTHERM Teglblokke virker som et naturligt klimaanlæg: Temperaturændringer udlignes ved hjælp af afgivelse/optagelse af varme og fugtighed – om vinteren forbliver huset dejligt varmt og om sommeren behageligt køligt.

 

Vand- og lufttæthed

 • Massive teglhuse er under givne forudsætninger vindtætte. Varmen siver ikke ud gennem fuger og sprækker.
 • Teglhuse forbliver tætte, for væggene ”arbejder” ikke – dvs. der sker ingen formændring og dermed opstår der heller ingen svage punkter efterfølgende.
 • Et vindtæt hus er ikke bare afgørende for en optimal varmeisolering, men også til at undgå byggeskader pga. fugtige bygningsdele – utætte steder fører til dannelse af kondensvand, fugtige vægge og lofter mister isoleringsevnen og skaber ideelle vækstbetingelser for skimmelsvampe.

 

Økonomi

 • POROTHERM Teglblokke er i alle henseender et økonomisk byggemateriale af høj kvalitet med værdifasthed.
 • Man behøver ikke gå på kompromis – valg af byggemateriale til muren har kun ringe indflydelse på de samlede byggeudgifter, men har stor betydning for hjemmets kvalitet.
 • Massivt murværk af tegl kræver kun få vedligeholdelsesudgifter.
 • Med høj varmeisolering og vindtæthed spares der energiudgifter.
 • Lang levetid og høj gensalgsværdi gør et hus af tegl til en sikkert investering for fremtiden.

 

Miljøbevidsthed

 • POROTHERM Teglblokke er skabt af ”jord, vand, ild og luft”, ergo et rent naturprodukt.
 • Fornuftigt produkt som bidrager til at spare energi.
 • Miljøvenlig råstofindvinding og energisparende fremstilling.
 • Omfattende reduktion af skadelige stoffer ved hjælp af moderne termiske efterbrændingsanlæg.
 • Et naturligt materiale som tegl kan genbruges på mange måder, f.eks. som tilslagsmateriale ved fremstilling af nyt tegl, underlagsmateriale ved vejbygning, støjbeskyttelse, tennisgrus m.m.