Uncompleted Construction Porotherm T Profi

Opstilling af Porotherm tegblokke

Følg de 17 steps i denne opstillingsvejledning - så er du godt i gang. Det kan udføres med meget få varianter. Til efterbehandlingen anbefaler vi kun at bruge sprøjte puds, som er afstemt til Porotherm teglblokke.
 

1. Forberedelse

Når fundamentet, hvor murværket skal stå, er klar til brug, findes det højeste punkt på fundamentet. Punktet findes lettest ved brug af et laserapparat som vist. Problemer med højden undgås således, når det første skift skal sættes.
 

 

2. En fugtspærre i form af murpap lægges ud

Placering af murværket mærkes op. Vindues- og døråbninger markeres ligeledes, hvorved der spares megen tid, når opstillingen af blokkene kommer i gang.
 

 

3. Porotherm teglblokkene leveres nu af Wienerberger

Så vidt det er muligt, stilles pallerne direkte på fundamentet, så mindst mulig håndtering efterfølgende undgås. Da murværket nu er mærket op på fundamentet, placeres pallerne fornuftigt langs de vægge, hvor de skal placeres.
 

 

4. Mørtellaget til det første skifte kan nu udlægges og afrettes

Til hjælp herfor kan et justeringsapparat anvendes.
 

 

5. Det første skift sættes i det netop udlagte mørtellag

Her er det VIGTIGT, at man investerer noget tid, for at få sat det første skift 100% i lod og vater. Her kan en gummihammer med fordel anvendes. Nøjagtigheden har stor betydning.


 

6. Oprøring af mørtel

Når første skift er stillet op, er det tid til at røre 1 sæk tyndmørtel op. Det er vigtigt at den rigtige vandmænge (står på sækken) blandes i mørtelen, så den korrekte blanding opnås. Blandningen skal være meget tynd! Oprøring sker let med en boremaskine med oprøringsstav.
 

 

7. Optimal vedhæftning

For at opnå en optimal vedhæftning af tyndmørtelen fejes blokkene let af på liggefladen med en håndbørste.
 

 

8. Fugtning

Ved høje temperaturer og tør luft fugtes blokkene let med en børste så tyndmørtelen ikke udtørrer ved påføring.
 

 

9. Påføring af mørtel

Opstillingen kan nu begynde for alvor. Ved mindre opgaver, eller i tilfælde hvor man ikke har en mørtelrulle, kan blokkene dyppes ganske let i baljen med tyndmørtel, som afbilledet. Til håndtering af blokkene kan simple greb anvendes som vist.
 

 

10. Mørtelrullen gør det nemt

Påføring af tyndmørtel sker hurtigst og lettest ved anvendelse af en mørtelrulle. Mørtelrullen kan tilpasses de forskellige blokbredder.


 

11. Opstilling sker nu hurtigt og nemt

Stød teglblokkene sammen med not- og fersystemet i studsfugen og sæt på foregående skift. Sæt efter snor, arbejd i vandrette lag og undgå at bygge hjørner op.
 

 

12. Forbandt

Opstil teglblokkene med et forbandt på min. 1/3 af blokkenes længde - svarende til ca. 10 cm.
 

 

13. Alligatorsav

Skær Porotherm teglblokkene til med en alligatorsav (DW 393), hvor det er nødvendigt. Du skal bruge specielle Poroton klasse 20 klinger, f.eks. DT2966.
 

 

14. Skillevægge

Tilslutning af skillevægge sker nemt og hurtigt vha. skillevægsbindere.

Bøj ankrene ned - eller op - indtil skillevægge opstilles.
 

 

15. Vejret

Dæk oversider af med folie, når du afbryder montagen eller i perioder med dårligt vejr. Det modvirker indtrængning af vand.
 

 

16. Befæstigelser

Anvend aldrig slagboremaskine!

Der skal anvendes nylondybler som f.eks. fischer SXR eller FUR, alternativt klæbeankre som fischer FIS V i kombination med gevindstand og eventuelt sihyse.

Ved tvivlspørsgmål kontakt din leverandør af dybler. Bæreevnetabeller for anvendelse i Porotherm kan rekvireres fra dybelleverandøren.

 

17. Efterbehandling

Afslut Porotherm monovægge udvendigt med et ca. 2,0 cm tykt lag sprøjtepuds, som efterbehandles med 1 mm silikatpuds.

Vi anbefaler kun at anvende sprøjtepuds, som er afstemt til Porotherm teglblokke.